خون کامل وزره کامل : 3625550100 خون ٬ زره و مهمات : 4825550100 اسلحه نوع اول : 4865550100 اسلحه نوع دوم: 4865550150 کم شدن Wanted Level : 2675550100 بالا رفتن Wanted Level : 2675550150 انتخاب آب و هوا : 4685550100 گرفتن Cognoscenti : 2275550142 گرفتن FBI Buffalo : 2275550100 گرفتن Turismo : 227555014...


یادتون باشه که این رمزها برای xbox , gta iv هست


http://s2.gladiatus.ir/game/c.php?uid=19033+ نوشته شده توسط amin and aidin در چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 12:7 |

+ نوشته شده توسط amin and aidin در چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 11:50 |

 تفنگ                                            4625550100


زد گلوله                                                    3625550100


4625550150                                                 تفنگ


9385550100                                                 قایق

+ نوشته شده توسط amin and aidin در چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 12:4 |
3595550100                                            هواپیما           

+ نوشته شده توسط amin and aidin در چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 11:57 |


Powered By
BLOGFA.COM